Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Aktualności

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek Kliknij

więcej

Przedstawiciele rządu Namibii – resortów rolnictwa oraz przemysłu i handlu – złożyli wizytę w Kopenhagen Fur podczas ostatniej aukcji w kwietniu. Chcieli w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla hodowli karakułów, a także poznać zasady funkcjonowania domów aukcyjnych obracających surowcem futrzarskim.

więcej

więcej

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie i Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych PTZ organizują seminarium naukowe „Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej populacji hodowlanych i dziko żyjących norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota”. Konferencja odbędzie się 16-17 czerwca 2014 w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym.

więcej

więcej

Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli stał się miejscem wystawy o europejskim sektorze futrzarskim. Organizatorem przedsięwzięcia „This is fur” była EFBA Europejski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych. Wystawie towarzyszyły wykłady i panele dyskusyjne, spotkania z przedstawicielami domów aukcyjnych Kopenhagen Fur i Saga Furs, Hodowcami, członkami Parlamentu Europejskiego i urzędnikami Komisji Europejskiej.

więcej

więcej

Hodowcy norek, właściciele Bono Fur Farm Grzegorz Mieleńczuk i Mariusz Konieczny, zostali nagrodzeni Złotym Jabłkiem w konkursie Rolnik – Farmer Roku w kategorii „działy specjalne produkcji rolnej”. To najwyższa nagroda przyznawana za działalność rolniczą w Polsce.

więcej

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp