Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać przed rozpoczęciem hodowli jak i w jej trakcie.
 
"Hodowca powinien zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki środowiska, właściwe obiekty, pewne źródło paszy i wody, opiekę weterynaryjną, wykwalifikowany personel. Powinien zdobyć wiedzę o zwyczajach i zachowaniach danego gatunku, oraz poznać przepisy regulujące hodowlę w Polsce i w UE."
 
Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych obliguje hodowców do zachowania higieny, ładu i porządku na fermie i w jej otoczeniu, dbanie o stan techniczny obiektów i sprzętu. Rekomenduje m.in. utrzymanie zieleni wokół fermy oraz właściwe osuszanie terenu.
 
Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych przeprowadza okresowe przeglądy zrzeszonych ferm w celu eliminacji ewentualnych błędów i nieprawidłowości.
 
Ponadto, większość polskich hodowców przystąpiła do programu monitoringu dobrostanu zwierząt WelFur. Uczestnictwo w WelFur nie wynika ani z krajowych ani unijnych przepisów regulujących utrzymywanie zwierząt gospodarskich. WelFur jest własną inicjatywą branży mającą na celu stałe podnoszenie, zachowywanie i oficjalne potwierdzanie wysokiego standardu hodowli zwierząt futerkowych. Certyfikat WelFur jest gwarancją dla klientów, że nabywają futra naturalne z etycznego źródła, pochodzące z ferm wolnych od okrucieństwa i niewłaściwego traktowania zwierząt.
 
Więcej o WelFur
 
 

Aktualności

10 Lis 2020

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek Kliknij

EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp