Jedyny polski związek należący do

Fur Europe
Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich. Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku, łączna produkcja tych skór na starym kontynencie stanowiła 53% produkcji globalnej. 
 
Fur Europe koordynuje współpracę i wymianę doświadczeń między wszystkimi ogniwami sektora futrzarskiego z różnych krajów. Ma duże zasługi w ujednoliceniu prawa dotyczącego hodowli w krajach Unii Europejskiej i podnoszeniu standardów hodowli. Głównym celem Fur Europe jest monitorowanie powstających projektów i przepisów unijnych oraz współpraca z różnymi organami prawodawczymi UE, tak aby zapewnić uzasadnione naukowo, merytorycznie przepisy dotyczące naszego sektora. Cel jest jeden: tworzenie dobrych, rozpoznawalnych w świecie produktów, opartych na etycznym traktowaniu zwierząt i poszanowaniu środowiska naturalnego. 
 
Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej

Aktualności

10 Lis 2020

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek Kliknij

Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp