Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Aktualności

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek Kliknij

więcej

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych reprezentuje hodowców norek, lisów, jenotów i szynszyli. Zrzeszamy rzetelnie prowadzone fermy, zachowujące najwyższe standardy dobrostanu zwierząt, sanitarne i jakości produktu.

Polska jest drugim największym producentem skór norczych w Europie, po Danii. Łączna liczba ferm zwierząt futerkowych  w Polsce wynosi 1190 (wliczają się w to fermy lisów, norek, jenotów i szynszyli).

Historia hodowli zwierząt futerkowych

Hodowla norek to jeden z najszybciej rozwijających się działów specjalnych rolnictwa w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to dziedzina stosunkowo młoda, a jednak w krótkim czasie Polacy osiągnęli wysoką jakość i renomę w świecie idącą w parze z wielkością produkcji. Dziś do Polski należy 11% światowego rynku, mierzonego liczbą produkowanych skór norczych, przeznaczonych na potrzeby przemysłu futrzarskiego i galanteryjnego.

Początkowo zwierzęta te hodowano tylko w Ameryce Północnej. Jednymi z pierwszych znanych hodowli była założona w 1861 roku ferma w USA w stanie Nowy Jork oraz hodowla w Kanadzie powstała w 1866 roku. W obu przypadkach hodowla prowadzona była w oparciu o odłowione zwierzęta, które utrzymywano do czasu uboju. Właściwy początek fermowego utrzymywania tych zwierząt przypada na lata 1921-24. Stada hodowlane kompletowano ze zwierząt z różnych ekotypów geograficznych. W rezultacie ich wymieszania i wielokrotnych krzyżowań powstał nowy typ norki fermowej, zwany odmianą standardową, który różnił się od jej przodków.

Do Europy norki amerykańskie trafiły jako zwierzęta hodowlane w latach 20. XX wieku. Pionierem hodowli fermowej były kraje skandynawskie, głównie Szwecja i Dania. Szacuje się, że w Szwecji w 1937 roku istniało 627 ferm, a do 1939 roku ta liczba się podwoiła. Równie dynamiczny rozwój zanotowała Dania, która do dziś jest światowym liderem hodowli norek.

W Polsce pierwsze hodowle norek powstały w 1928 roku. Przed wybuchem II wojny światowej w Polskim Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, założonym przez nestora polskiej zootechniki Maurycego Trybulskiego zarejestrowanych było kilkudziesięciu hodowców. W latach PRL hodowla zwierząt futerkowych nie miała zbyt sprzyjających warunków do rozwoju. Mimo to Polska była wtedy znaczącym producentem skór z lisów, szynszyli i nutrii. W latach 90. XX wieku zaczęły powstawać coraz liczniejsze hodowle norek. Dzisiejsza renoma i wysoka pozycja polskich hodowców to efekt ich pracy w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

więcej

Lutowa aukcja Kopenhagen Fur miała udane otwarcie. Pierwszego dnia sprzedano 530 tysięcy sztuk skór Silverblue. I hodowcy, i klienci z niepewnością czekali na początek sprzedaży po tym, jak grudniowa aukcja osiągnęła bardzo umiarkowany poziom.

więcej

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp