Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Seminarium będzie pierwszą publiczną prezentacją badań zespołu prof. Grażyny Jeżewskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a uczestniczą w nim badacze z Instytutu Zootechniki PIB, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem badań jest porównanie wybranych cech zwierząt fermowych i dzikich u lisów pospolitych, jenotówi norki amerykańskiej. Dotychczasowe obserwacje wykazały zasadność ustalenia dokładnych różnic m.in. w budowie przewodu pokarmowego i układu powłokowego. W procesie udomawiania norki zmieniła się również budowa czaszki – u zwierząt hodowlanych ta struktura jest obecnie znacznie większa. Stwierdzono m.in. zmniejszenie się mózgoczaszki i trzewioczaszki oraz zmiany w budowie żuchwy. Projekt naukowy skupia się również na badaniach genetycznych – w tym wyborze markerów chromosomowych u zwierząt dzikich w fermowych, ich ocenie i porównaniu w celu wykazaniu dokładnych różnic między zwierzętami dzikimi i ich odpowiednikami hodowlanymi.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych. Zgłoszenia (do 30 kwietnia 2014 r.) Zgłoszenia przyjmuje p. Eleonora Kopeć z Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp