Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. Aby przedłużyć jego ważność, w kolejnym roku ferma musi być poddana ponownej ocenie.

WelFur jest obecnie jedynym tak zaawansowanym narzędziem autoregulacji branżowej w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich w rolnictwie europejskim. Nie jest narzucany ani przez prawo Unii Europejskiej, ani przez przepisy krajowe. Jest popierany przez wszystkie ogniwa branży futrzarskiej: od hodowli zwierząt przez pośredników handlu skórami futrzarskimi, czyli największe domy aukcyjne po kupców hurtowych i detalicznych. Dla odbiorców końcowych, czyli dla producentów odzieży i dodatków futrzanych oraz klientów sklepów, certyfikat WelFur to gwarancja tego, że otrzymują produkt z etycznego źródła. 

Geneza WelFur

W 2009 roku Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Futerkowych (EFBA) rozpoczęło projekt "WelFur", mający na celu stworzenie protokołu oceny dobrostanu norek i lisów na fermach hodowlanych, zgodnie z normami opracowanymi w ramach projektu EU Welfare Quality®.
 
Welfare Quality® wyznacza standardy w zakresie oceny dobrostanu zwierząt na fermach w Europie. Projekt został sfinansowany przez 6 Program Ramowy UE "Jakość i bezpieczeństwo żywności" i w związku z tym nie obejmował zwierząt futerkowych. Mimo to EFBA zdecydowała o zainicjowaniu nowoczesnego programu monitoringu dobrostanu lisów i norek, znacznie wykraczającego poza przepisy unijne i członkowskie dotyczące utrzymywania tych zwierząt. Protokoły WelFur zostały opracowane w latach 2009 – 2014 przez naukowców z siedmiu krajów. Obecnie WelFur to najbardziej zaawansowany program naukowy na świecie monitorujący dobrostan zwierząt gospodarskich. 
 
Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej

Aktualności

10 Lis 2020

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek

Pismo GIS do związków związanych z hodowlą norek Kliknij

EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp