Jedyny polski związek należący do

Fur Europe
Futra w Parlamencie Europejskim

Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli stał się miejscem wystawy o europejskim sektorze futrzarskim. Organizatorem przedsięwzięcia „This is fur” była EFBA Europejski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych. Wystawie towarzyszyły wykłady i panele dyskusyjne, spotkania z przedstawicielami domów aukcyjnych Kopenhagen Fur i Saga Furs, Hodowcami, członkami Parlamentu Europejskiego i urzędnikami Komisji Europejskiej.

Na części spotkań byli obecni także przedstawiciele Ambasady Grecji, która w styczniu objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Sporo czasu poświęcono zagadnieniom dobrostanu na fermach. Bjork Forkman z Uniwersytetu w Kopenhadze przedstawiła Komisji Europejskiej założenia programu „Animal Welfare”, będący ramą prawną do badań prowadzonych przez EFBA. Rezultaty tych badań, ujęte w program Welfur, omówił Steen Moller z duńskiego Uniwersytetu Aarhus. Program Welfur jest obecnie wdrażany na europejskich fermach zwierząt futerkowych. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali pomysły dalszych zmian w dyrektywie Unii Europejskiej, dotyczącej dobrostanu zwierząt gospodarskich.

EFBA zaprosiła do dyskusji przedstawicieli organizacji broniących praw zwierząt. W panelach dyskusyjnych wzięła udział m.in. dyrektor GAIA Pani Ann de Greef, oraz przedstawicielka Fur Alliance.  

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp