Jedyny polski związek należący do

Fur Europe
Złote jabłko

Hodowcy norek, właściciele Bono Fur Farm Grzegorz Mieleńczuk i Mariusz Konieczny, zostali nagrodzeni Złotym Jabłkiem w konkursie Rolnik – Farmer Roku w kategorii „działy specjalne produkcji rolnej”. To najwyższa nagroda przyznawana za działalność rolniczą w Polsce.

Złote Jabłka, rozdane już po raz dwudziesty, są przyznawane w dziewięciu kategoriach, wyróżniających różne sektory rolnictwa. Na jubileuszową edycję przybyło ponad 200 gości, w tym wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Dariusz Młotkiewicz.

- Jest to bardzo zaszczytny tytuł i cieszymy się,że nasza praca została oceniona tak wysoko. Niezwykle istotny jest również fakt, że przez to wyróżnienie dostrzeżona została, w tak trudnym okresie, również nasza branża. To tak naprawdę ważne wydarzenie dla całej polskiej hodowli, rozpatrujemy je jako uhonorowanie dla wszystkich nowoczesnych i mądrze zarządzanych ferm w kraju – powiedział Grzegorz Mieleńczuk podczas odbierania nagrody.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Rolnik -  Farmer Roku” i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Na celu ma promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki swojej pomysłowości oraz inicjatywie rozwinęli gospodarstwa rolne wynosząc je na najwyższy, światowy poziom. Poza tym premiowane były również osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, stwarzanie perspektyw rozwoju na obszarach wiejskich, dbałość o dobrostan zwierząt, zaangażowanie w działalność organizacji społecznych i samorządowych oraz umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp