Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Aktualności

więcej

6 września br. podczas forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel "Wpływ branży hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną".  

Wzięli w nim udział: prezes PZHZF Daniel Chmielewski, przewodniczący Fur Europe John Papso, dr Stanisław Łapiński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dyrektor NAFA Europe Sebastian Jansen. 

Zapraszamy do relacji z panelu: http://bit.ly/2xQWb5D

więcej

W dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł dotyczący planów wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Argumenty naszej branży przedstawił Kamil Chojnicki wiceprezes PZHZF. Zapraszamy do lektury.

http://www.rp.pl/Kraj/307249898-Ustawa-o-ochronie-zwierzat-Chca-poprawic-psi-los.html#ap-3

więcej

W telewizji Nova TV ukazał się materiał dotyczący planów zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Wystąpił w nim Jacek Janiszewski reprezentujący Polski Związek Hodowli Zwierząt Futerkowych.

Zachęcamy do obejrzenia!

więcej

W nocy z 28 na 29 kwietnia została przekroczona kolejna granica w agresywnej działalności organizacji pseudoekologicznych walczących o prawa zwierząt. W miejscowości Gauja znajdującej na Łotwie nieznani sprawcy bezprawnie wtargnęli na fermę norek i wypuścili kilkaset zwierząt głównie samic, które osierociły nowonarodzone szczenięta.

Ten akt ekoterroru w efekcie doprowadzi do śmierci zarówno zwierząt, które zostały uwolnione jak i szczeniaków, które zostały w klatkach. Norka hodowlana nie jest przystosowana do życia poza hodowlą. Zwierzęta te nie posiadają cech pozwalających im na samodzielne przetrwanie w naturalnym  środowisku.

Tysiące szczeniąt, które pozostały w klatce zostały skazane na śmierć. Nie są w stanie przeżyć początkowego okresu życia bez swoich matek, ponieważ tylko ich mleko może zapewnić im przetrwanie. Nie ma możliwości, aby jakakolwiek karma była je w stanie zastąpić.

Jako związek zdecydowanie potępiamy tego rodzaju działalność, która według pseudoekologów ma przyczynić się dobrostanowi zwierząt, a tak naprawdę skazuje je na śmierć. Wydarzenia z Łotwy pokazują do czego prowadzą nieodpowiedzialne działania aktywistów, którzy zaślepieni w swojej ideologii odrzucają wiedzę naukową dotyczącą hodowli zwierząt, jednocześnie inspirując wiele grup do tak barbarzyńskich czynów.

W toczącej się w Polsce debacie dotyczącej hodowli zwierząt futerkowych również można zauważyć tak radykalne poglądy namawiające do bezprawnego wypuszczania zwierząt znajdujących się w hodowlach.

W ostatnim czasie jedna z organizacji pseudoekologicznych opublikowała mapę hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Mamy nadzieję, że nie posłuży ona jako narzędzie do podobnej tragedii jak miała miejsce na Łotwie.

Branża hodowców zwierząt futerkowych w Polsce pozostaje otwarta na debatę o warunkach hodowli zwierząt i dbania o ich dobrostan. Jednak ponownie pragniemy podkreślić, iż potępiamy wszelkie akty ekoterroru prowadzące w efekcie do śmierci zwierząt w męczarniach.

Mamy nadzieje, że język debaty na temat hodowli zwierząt futerkowych w Polsce będzie podążał w stronę dialogu, a zwierzęta hodowane na polskich fermach nigdy nie zaznają takich cierpień jakie spotkały je ostatnio na Łotwie.

W związku z tym zwracamy się do mediów z prośbą o nagłośnienie tej tragedii, ponieważ liczymy na to, że nasza reakcja podniesie świadomość społeczną dotyczącą bezprawnego uwalniania zwierząt z klatek co bezpośrednio pomoże zapobiec podobnej tragedii. 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp