Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Polski Związek

Hodowców Zwierząt

Futerkowych

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku

na dzień 30 lipca 2020 roku, na godzinę 11:00

Informacje dla Członków:

  1. Miejsce Walnego Zebrania: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa (sala nr 17)
  2. Zgodnie z S 15 pkt 2 Statutu PZHZF, w razie braku połowy uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbędzie się w Il terminie tj. 30 lipca o godzinie 11.30
  3. Zgodnie z S 9 pkt 1 lit. d Statutu PZHZF, Członek Związku ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub przez swoich przedstawicieli, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

 

Porządek obrad można pobrać tutaj:Porządek_obrad.pdf

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Agnieszka Stefanowicz: 512 813 022

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp