Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Pan Wojciech Mucha

 

Szanowny Panie Redaktorze,

wskutek oszczerczych, nieprawdziwych informacji zawartych w dotychczas publikowanych przez Pana artykułach PZHZF zawiesza kontakty z Panem i Pańskim kolegą. Nie będziemy udzielali Panu żadnych informacji. Ten komunikat proszę potraktować jako ostatni z naszej strony. Pozwalamy sobie w nim zaspokoić Pańską ciekawość i wytłumaczyć, na czym polegają podstawy systemu podatkowego. Wiedza ta może być Panu przydatna, aby w przyszłości nie wprowadzał Pan w błąd swoich czytelników. Wzywamy jednocześnie do  zaprzestania zamieszczania obraźliwych i nieprawdziwych treści pod rygorem dochodzenia naszych praw na drodze sądowej.

W swoim artykule napisał Pan następujące zdanie: „Skóry, które trafiają na eksport, sprzedawane są z zerowym VAT-em. Gdzie więc te milionowe dochody budżetowe?” Pragniemy Pana poinformować, że ocena dochodów budżetowych dotyczy wyłącznie podatku VAT, a ponadto jest całkowicie sprzeczna z jakąkolwiek logiką ekonomiczną. Zapomina Pan, że aby dokonać tej sprzedaży hodowca musiał wcześniej zapłacić VAT zawarty we wszystkich dostawach towarów i usług, które musiał zakupić w celu wyprodukowania wyeksportowanych wyrobów. Każdy eksport, który jest głównym motorem wzrostu dochodu narodowego wiąże się z zerowym VAT-em, który nie ma żadnego znaczenie w ocenie dochodów budżetowych (jest dla nich neutralny). Dla działalności gospodarczej VAT jest praktycznie całkowicie neutralny. Właśnie dlatego 500+ przekazane nabywcom końcowym, w zakresie VAT przyniesie korzyści podatkowe dla budżetu. W każdym miliardzie przy zakupie towarów w stawce 23% jest blisko 187 000 000 zł podatku VAT, który będzie dochodem skarbu państwa. Dla podmiotów gospodarczych, które dokonały tej sprzedaży nie ma żadnych korzyści ani strat związanych z VAT i tymi dochodami budżetowymi.

Pana zdaniem należałoby więc maksymalnie ograniczyć eksport. Już niedaleko do propozycji zakazu zwrotu VAT na zasadach TAX FREE, bo przecież sprzedaż obcokrajowcom towarów bez VAT nie przynosi żadnych dochodów budżetowych. Możemy również spojrzeć na ten przykład z innej strony.

Co stałoby się, gdyby hodowca sprzedawał skórki w Polsce z VAT-em? Kto faktycznie ten VAT by zapłacił? Taką wiedzę ma każdy uczeń szkoły podstawowej. Podatek VAT zapłaci polski konsument, a nie hodowca, który jako płatnik ma obowiązek otrzymany VAT odprowadzić do budżetu. Ta transakcja jest dla hodowcy finansowo całkowicie obojętna. Może wprowadzić dla eksporterów rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia? Nie mieliby wtedy żadnych zwrotów VAT, a taka hipotetyczna regulacja prawna działałaby bardzo korzystnie dla wymaganego wzrostu eksportu. Po prostu nie musieliby płacić podatku VAT związanego z zakupem towarów i usług niezbędnych do wytworzenia wyrobów eksportowych. 

Panie Redaktorze, to są podstawy ekonomii. Pozostaje pytanie czy celowo wprowadza Pan w błąd swoich czytelników, czy opisywane przez Pana rewelacje są jedynie wynikiem braku kompetencji. Pańskie publikacje na temat polskich hodowli zwierząt na futra zawierają znacznie więcej przekłamań i manipulacji. W niedługim czasie odniesiemy się do wszystkich tych spraw. Wierzymy, że będą one dla Pana cenną nauką.

 

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp