Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Doroczny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, jaki się odbył 9 -10 września w Toruniu, został zorganizowany pod znakiem otwartości. Zyskał też nową markę „Fair Fur”, która odtąd będzie mu towarzyszyć w następnych latach.  Po raz pierwszy na imprezę zaproszono wszystkich hodowców zwierząt futerkowych w Polsce, niezależnie od tego, czy są członkami związku, czy też nie.

Fair Fur przyjęło formułę połączenia targów z konferencją. Imprezę otworzyła sesja plenarna, poświęcona zmianom podatkowym w specjalnych działach rolnictwa, jakie zostały uchwalone wiosną tego roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zarządu PZHZF, przedstawiciele Izby Podatkowej w Toruniu, doradcy podatkowi. Po niej nastąpił cykl wykładów na temat choroby aleuckiej, przygotowanych m.in. przez prof. Krzysztofa Kostrę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz lekarza weterynarii z Holandii Haiko Koenena. 

Na zjeździe była obecna większa niż zwykle liczba firm działających w sektorze hodowli zwierząt futerkowych i futrzarstwa. Na targach wystawiło się ok. 25 firm, a liczba hodowców dobiła do dwustu. Targi były otwarte również dla osób postronnych, wzbudziły też duże zainteresowanie mediów z Kujawsko-Pomorskiego. 

„Zmiany organizacyjne opłaciły się nam wszystkim i zamierzamy kontynuować ten kierunek w przyszłości. Zyskaliśmy dużą imprezę branżową, która zdobyła spory rozgłos. Wierzę, że w następnych latach Fair Fur będzie najważniejszym wydarzeniem polskiego sektora futer” – podsumował imprezę Jacek Janiszewski, dyrektor generalny PZHZF.

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp