Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

 • Nauka:

  • Janusz Strychalski, Poglądy dotyczące dziedziczenia podstawowych barw okrywy włosowej u lisów pospolitych
  • Maciej Grzechnik, Udomowienie zwierząt gospodarskich
  • Andrzej Gugołek, Małgorzata Konstantynowicz, Rola metioniny w żywieniu zwierząt futerkowych mięsożernych
 • Zwierzęta w sztuce:

  • Monika Dawidejt, Nie zadzieraj z Kitsune, czyli lis w kulturze japońskiej
 • Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Andrzej Gugołek, Lis pospolity
 • Choroby zwierząt futerkowych:

  • Choroba aleucka norek
 • Z dawnych lat:

  • Walka z chorobami pasożytniczymi lisów
 • Porady:

  • Justyna Mierzejewska, Wpływ różnych czynników na urodzeniową masę ciała szynszyli
  • Janusz Jerzy Kuźniewicz, Jak uzyskiwać dobrej jakości skóry (II)
  • Zalecenia dotyczące żywienia oraz regulacji masy ciała norek w okresie od skórowania do porodu
 • Środowisko:

  • Roman Kujawski, Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację


Wybrane fragmenty artykułów:

Udomowienie zwierząt gospodarskich

dr Maciej Paweł Grzechnik

Udomowienie, (łac. domesticus – domowy) to proces towarzyszący ludzkości od zarania dziejów, stanowiący czynnik jej cywilizacyjnego rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że wpłynął na sposób i warunki życia ludzi nacałym świecie.Ten historyczny proces okazał się brzemienny w skutki. Dzięki niemu ludzkośćuwolniła się od niepewnego rezultatu polowań i widma głodutowarzyszącego jej od narodzin.

Udomowieniem określa się całokształt procesów przekształcania się cech i właściwości morfologicznychfizjologicznych, rozwojowych i psychicznych zwierzęcia dzikiego następujący w wyniku długotrwałego i najczęściej zamierzonego oddziaływania człowieka na zwierzęta.W konsekwencji udomowienia, a na skutek ingerencji człowieka w czynniki środowiskowe i genetyczne, powstało też wiele ras zwierząt.

Udomowianie jest uwarunkowanym dziedzicznie przystosowaniem dzikich zwierząt, w ciągu szeregu pokoleń, do środowiska zewnętrznego stworzonego przez człowieka oraz przystosowaniem do jego wymagań. Ewolucja gatunków udomowionych jest przede wszystkim wynikiem selekcji prowadzonej przez człowieka, w której selekcja naturalna nie odgrywa już roli. Udomawiane gatunki zwierząt dzikich musiały posiadać cechy i właściwości odpowiadające potrzebom i działalności człowieka. Gatunki, które tych cech nie miały, pozostały poza strefą zainteresowania człowieka i nie zostały udomowione lub już po udomowieniu z ich hodowli zrezygnowano. Przykładem tego są niektóre gatunki antylop.

Pierwszym etapem domestykacji było oswajanie zwierząt, które podjęto celem lepszego wykorzystywania dzikich dotąd gatunków zwierząt na potrzeby człowieka. Oswojenie umożliwiło dostęp do produktów zwierzęcych oraz inne korzyści. Zwierzęta utrzymywane przez ludzi były pewniejszym niż zwierzęta dzikie źródłem pożywienia (mięsomleko, tłuszczjajamiód itd.), surowców do produkcji odzieży i przedmiotów codziennego użytku – ozdób, narzędzi, itd. (wełnaskórafutropierzekości, rogi) oraz dostarczycielem nawozudo użyźniania gleby, wykorzystywanego również jako opał (nawóz krowi, łajno wigonia). Tylko znające człowieka i oswojone zwierzę mogło być wykorzystane do pracy, jako siła robocza – juczna, pociągowa, wierzchowa oraz jako napęd urządzeń mechanicznych (np. kierat). Zwierzęta służyły też do pomocy człowiekowi przyochronie jego siedzib, obronie i polowaniu czy nawet pomoc przy hodowli innych zwierząt (psy pasterskie)... (pełna wersja artykułu po zalogowaniu)

Goleniów - Wzór do naśladowania

Monika Dawidejt

W poprzednim numerze pisaliśmy o szpitalu rejonowym w Nowogardzie, wyremontowanym dzięki wysiłkom hodowców. Takich przykładów społecznego zaangażowania i odpowiedzialności jest więcej. Hodowcy zwierząt futerkowych i firmy futrzarskie w Zachodniopomorskiem mogą służyć za wzór.

Od września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie mają wreszcie porządny obiekt sportowy. Boisko do gier zespołowych, bieżnia wyłożona tartanem, szatnie, nowoczesne oświetlenie. A jeszcze niedawno – cytując znaną piosenkę - było tam klepisko.

- O remont boiska staraliśmy się od lat – mówi Jolanta Jarlaczyńska, dyrektor szkoły. – Obok szkoły było dotąd coś, co można nazwać raczej łąką zamieszkaną przez krety. Od jesieni do wiosny praktycznie nie nadawało się do użytku.

Gmina ciągle nie miała jednak funduszy na remont. Burmistrz Goleniowa przekonał działające w okolicy firmy futrzarskie, by sfinansowały budowę. Dyrektorka wspomina, że ich proces decyzyjny trwał zaledwie jeden dzień.

Na boisko zrzuciły się NAFA, HG Poland, Futrex, Norpol, J. J. Pol i PFP Invest. Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Powstało boisko nowoczesne, spełniające potrzeby nie tylko uczniów. Obiekt jest czynny do późnego wieczora. Korzystają z niego mieszkańcy osiedla Helenów, położonego na uboczu miasta. Nie ma tu domu kultury, kina - praktycznie żadnego miejsca, gdzie sąsiedzi mogą razem spędzać czas (pełna wersja artykułu po zalogowaniu)

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Roman Kujawski           

Zbliża się koniec roku i na hodowcach spoczywał będzie obowiązek sporządzaniasprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat. Prawo nakłada taki obowiązek na każdą firmę i osobę fizyczną (w tym hodowców) korzystającą ze środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska hodowcy ponoszą za:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pobór wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Korzystający ze środowiska, który nie wnosi opłaty i nie składa informacji jest narażony na różnorodne konsekwencje, jak m. in.:

 • nałożenie kar administracyjnych,
 • zapłatę zaległości wraz z należnymi odsetkami,
 • wyliczenie opłat przez marszałka województwa na podstawie własnych wyliczeń, jeśli istnieje podejrzenie dokonania błędnego wyliczenia,
 • odmowę przyznania dotacji, a nawet żądanie jej zwrotu w przypadku braku wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji i/lub uregulowania opłat środowiskowych.

Podmiot lub osoba fizyczna korzystający ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnoszą ją na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska... (pełna wersja artykułu po zalogowaniu)

Wpływ różnych czynników na urodzeniową masę ciała szynszyli

Justyna Mierzejewska
zootechnik

Prawidłowy przebieg wzrostu zwierząt jest bardzo istotny z hodowlanego punktu widzenia. Każdy hodowca dąży do uzyskania jak największej liczby młodych o jak największej masie ciała. Duże zwierzę gwarantuje otrzymanie większej skórki. Cecha wielkości szynszyli jest istotna ze względu na dużą jej odziedziczalność.

Dojrzałość płciową samice szynszyli uzyskują w wieku 4 miesięcy, jednak zwykle są pokrywane po skończeniu 6-9 miesięcy. Szynszyle są poliestryczne, czyli ruja występuje u samic kilka razy w roku. Obserwuje się u nich pewną sezonowość rozrodu - najkorzystniejszy okres rozrodczy przypada od grudnia do maja. Jest to częściowo związane z wydłużaniem się dnia świetlnego. Samice wówczas pokryte dają z powodzeniem dwa mioty pod rząd, co jest zasadniczym dążeniem hodowców. Celem każdego hodowcy jest uzyskanie jak największej liczby miotów i coraz częściej odnotowuje się próby bardziej intensywnego użytkowania samic. Uzyskiwanie trzech miotów w roku zwiększyłoby liczbę młodych od samicy, a także podniosłoby wiarygodność oceny wartości hodowlanej matki, ze względu na większą ilość danych. Takie użytkowanie jest możliwe dzięki występowaniu u szynszyli rui poporodowej. Pokryta wówczas samica może dać więcej miotów w roku, jednak prowadzi to do nadmiernego ich wyczerpania, skraca długość użytkowania i odbija się na liczebności miotów.

Prawdopodobnie najsilniej oddziałującym na cechy rozrodcze szynszyli czynnikiem, podobnie jak u innych zwierząt futerkowych, jest światło. Stymulacja światłem teoretycznie powinna wykluczyć wahania w rozrodzie. Jednak nawet przy zwiększonym jego natężeniu nie nastąpił zanik sezonowości w rozrodzie szynszyli. Odpowiednio duże natężenie światła wpływa na wyższą średnią liczebność urodzonych i odchowanych miotów, a także prawdopodobnie na ich liczbę. Wykazano, że wraz ze zwiększającym się oświetleniem skraca się długość okresu międzyporodowego. W konsekwencji krótsze przerwy między wykotami dają możliwości uzyskania większej ilości miotów od samicy. Optymalny zakres natężenia światła powinien przekraczać 200 lx... (pełna wersja artykułu po zalogowaniu)

Wybrane artykuły do pobrania po zalogowaniu

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp