Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Nauka:

  • Dorota Kowalska, Roślinożerne zwierzęta futerkowe - użytkowanie mięsne

  • Andrzej Gugołek, Małgorzata Konstantynowicz, Czym odżywiają się norki amerykańskie w środowisku naturalnym?
  • Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek, Polidaktylia u zwierzat i ludzi 

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Julia Gugołek, Szop pracz (Procyon lotor)

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Wścieklizna

Porady:

  • Kinga Jodkiewicz, Rola witamin E i K w organizmie zwierząt futerkowych

  • Agnieszka Lipniacka - Piaskowska, Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej - zmiany w przepisach po 1 stycznia 2017 r. 

Rozmaitości:

  • Marzena Dobosz, Kanadę stworzyli traperzy 


Wybrane artykuły:

 

Czym odżywiają się norki amerykańskie w środowisku naturalnym?

 

Norka amerykańska (Neovison vison) jest najliczniej hodowanym na świecie gatunkiem mięsożernych zwierząt futerkowych. Ojczyzną tego zwierzęcia jest Ameryka Północna, gdzie w kilkunastu podgatunkach występuje dość licznie na terenie całego kontynentu. Obecnie na skutek celowej, jak i przypadkowej działalności człowieka, norki amerykańskie zasiedliły prawie całą Euroazję, a także można je spotkać w Ameryce Południowej. Dzikie populacje tego gatunku w Europie powstały przede wszystkim z osobników hodowlanych, celowo introdukowanych od lat 30-tych XX wieku na terenach ówczesnego Związku Radzieckiego (Bonesi i Palazon 2007, Sulik i Felska-Błaszczyk 2009, Gugołek 2013, 2015).

W ostatnich latach norka amerykańska stała się przedmiotem sporu między ruchami „ekologicznymi”, które chcą wprowadzenia zakazu jej hodowli w Polsce a hodowcami – rolnikami, dla których jest źródłem utrzymania. Jednym z argumentów przeciw temu gatunkowi jest szkodnictwo norek w środowisku. Zdaniem autorów należy rozgraniczyć populację dziko żyjącą od hodowlanej. Problematyczna jest także kwestia ucieczek tych zwierząt z obecnie funkcjonujących ferm. W wielu publikacjach, szczególnie z zakresu genetyki, badano pokrewieństwa norek dziko żyjących z hodowlanymi. Jedne wskazują na takie pokrewieństwo, inne natomiast na wyraźne różnice pomiędzy tymi populacjami. Często także interpretacja uzyskanych wyników badań przez obie strony konfliktu jest odmienna (Michalska-Parda i in. 2009, Zalewski i in. 2010, Horecka i in. 2012). Trudno jednak nie zauważyć, że błędem polskich środowisk „ekologicznych” jest posługiwanie się przykładami badań duńskich, np. Hammershøj i in. (2005), bowiem w tym kraju każdego roku uwalniane są do środowiska setki, a nawet tysiące norek przez przeciwników hodowli. Zatem faktycznie większość tam żyjących norek to zwierzęta hodowlane. Jednak tego typu akcje – masowego uwalniania norek – nie miały nigdy miejsca w Polsce.

Norki amerykańskie żyjące w środowisku naturalnym poza swoją ojczyzną są oskarżane o niszczenie gatunków rodzimych, szczególnie ptaków wodnych. Nie można się z tym nie zgodzić. Warto jednak zastanowić się jak wygląda szkodliwość norek na tle innych gatunków, a także nie ulegając emocjom prześledzić „diety” norek opisywane przez różnych badaczy tych zwierząt. Wydaje się bowiem, że wiele informacji o norkach nie znajduje uzasadnienia w badaniach naukowych, pochodzi bowiem z mediów poszukujących sensacji. Sposób odżywiania się norek na wolności ma także istotne znaczenie dla hodowców żywiących zwierzęta w warunkach fermowych, chcących uzyskać jak najlepsze wyniki produkcyjne.

 

Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej – zmiany w przepisach po 1 stycznia 2017 roku

 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), w której uregulowane są sprawy związane z postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej popularnie decyzją środowiskową), a także najistotniejsze zmiany przepisów tej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed decyzją lub zgłoszeniem stanowiącymi zezwolenie na realizację przedsięwzięcia. Katalog tych decyzji
i zezwoleń został określony w art. 72 ust. 1 i 1a omawianej ustawy. Poniżej zostały wymienione 4 najistotniejsze z punktu widzenia lokalizacji nowej lub rozbudowy istniejącej fermy:

1) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.);

2) o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy
z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);

3) przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych na podstawie art. 30 ww. ustawy Prawo budowlane;

4) przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ww. ustawy Prawo budowlane.

W związku z brakiem planów miejscowego zagospodarowania w przypadku realizacji nowej inwestycji lub rozbudowy istniejącej najczęściej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach trzeba będzie uzyskać przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych powyżej (np. decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę) lub kilku takich samych decyzji (np. kilku pozwoleń na budowę dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia). 

 

Rola witamin E i K w organizmie zwierząt futerkowych

 

Witaminy E i K są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Gromadzą się one w organizmie zwierzęcia i w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w wodzie (C, K oraz witaminy z grupy B) nie są wydalane z moczem. Witaminy pełnią bardzo ważne funkcje życiowe, zarówno niedobór (hipowitaminoza) jak i nadmiar (hiperwitaminoza) są szkodliwe dla organizmu zwierzęcia. Witamina K w przeciwieństwie do witaminy E syntetyzowana jest w organizmie zwierzęcym.

 

Witamina E

Witamina E złożona jest z tokoferoli o różnej aktywności biologicznej. Jest ona odporna na wysoką temperaturę. Bardzo łatwo ulega utlenianiu pod wpływem światła, niektórych pierwiastków (miedź, mangan, żelazo) i tlenu. Witamina E jest uznana za najważniejszy antyutleniacz (chroni witaminę A przed utlenieniem w przewodzie pokarmowym oraz poprawia jej przyswajanie, chroni również komórki ciała przed utleniaczami) oraz pełni bardzo ważną rolę w przemianie materii. Witamina E wzmacnia ściany naczyń krwionośnych oraz chroni erytrocyty (krwinki czerwone) przed przedwczesnym rozpadem. Stymuluje również odpowiedź immunologiczną na wprowadzony do organizmu antygen szczepionkowy. Witamina E decyduje o prawidłowym przebiegu funkcji rozrodczych. Zapobiega osłabieniu popędu płciowego u samców, zmniejszeniu żywotności plemników oraz przedłużaniu ciąży i rodzeniu słabych miotów przez samice. Mięsożerne zwierzęta futerkowe nie potrafią jej syntetyzować, dlatego są uzależnione od jej ilości w pokarmie. Występuje ona w śladowych ilościach w mleku matki. W organizmie gromadzona jest głównie w wątrobie, mięśniach, tłuszczu, mózgu, nerkach i przysadce.

Niedobór witaminy E powoduje straty w rozrodzie (niepokrycie samic, jałowienie, poronienia, zamieranie płodu i ich resorpcję; u samców zwyrodnienie nasieniowodów i zahamowanie spermatogenezy), niedokrwistość oraz zwolnienie tempa wzrostu. U młodych norek w wyniku hipowitaminozy występuje tłuszczowe zwyrodnienie wątroby, dystrofia mięśni (zmiany patologiczne w mięśniach i tkance łącznej), zwyrodnienia w sercu i mięśniach poprzecznie prążkowanych (szkieletowych). Często zdarzają się padnięcia młodych zwierząt w okresie jesienno – zimowym. U nowo  narodzonych lisów padłych z powodu niedoboru witaminy E często występuje brązowy, galaretowaty wysięk pod skórą, zażółcenie wątroby, bladość i zwyrodnienie mięśnia sercowego i mięśni poprzecznie prążkowanych.

Kanadę stworzyli traperzy

Futra i skóry – ich produkcja, sprzedaż, wykorzystanie – zawsze będą budzić kontrowersje. Kiedy futro przestało służyć wyłącznie do ochrony przed zimnem, stało się towarem luksusowym, ozdobą i symbolem wysokiego statusu. W Muzeum Historii Mody w kanadyjskim mieście Cambridge w prowincji Ontario trwa właśnie wystawa futrzarskich osobliwości odzieżowych. A nie każdy wie, że u podstaw Kanady leżą bobrowe skórki…

Kurteczka z czarnego futra o długim jedwabistym włosie – przypominającym nieco ludzkie włosy – to jeden z eksponatów wystawy zatytułowanej „Dzikie i rzadkie – moda i zagrożone gatunki”. Kurtka pochodzi z lat 20. XX wieku. Została uszyta z futra gerezy abisyńskiej (Colobus guereza), afrykańskiej małpy z rodziny koczkodanowatych. Piękne czarno-białe futro tych wąskonosych małp, długie i miękkie, było w owych czasach bardzo cenione, uważano je za wyszukane i nowoczesne. Obecnie z powodu znacznego wylesienia obszarów centralnej Afryki, naturalnego środowiska gerezy abisyńskiej, małpom tym grozi wyginięcie. Na szczęście łatwo aklimatyzują się one w ogrodach zoologicznych, gdzie dobrze się rozmnażają i żyją znacznie dłużej niż na wolności.

Trzeba pamiętać, że miejsce zwierząt – nie tylko w historii mody, lecz także w historii ludzkości – jest bardzo złożone. Przez tysiące lat zwierzęta służyły człowiekowi niemal w całości – mięso stanowiło pożywienie, ze skór i futer szyto odzienie, a kości, zęby i pazury wykorzystywano do wyrobu narzędzi i ozdób. Później, gdy ludzie nauczyli się wytwarzać potrzebne przedmioty z innych materiałów, skóry i futra – jako produkty naturalne – stały się synonimem luksusu i elegancji.

 

CZAPKA Z FOCZEGO CZEREPU

Na wystawie eksponowane są zarówno rozmaite przedmioty dokumentujące historię mody: eleganckie buciki, torebki, parasolki i kapelusze, jak bardzo wyszukane i dziwne elementy garderoby, takie jak gorset z fiszbinów wieloryba lub nakrycia głowy i ubrania z futer dzikich kotów (geparda i leoparda) oraz innych rzadkich zwierząt.

Niektóre z eksponatów wprost pokazują związek ze zwierzęciem, z którego są uszyte – na przykład czapka z głowy foki ze szklanymi paciorkami zamiast oczu, kołnierz z lisa z pyszczkiem i łapkami, portmonetka z łapy aligatora z pazurami czy czarny filcowy kapelusz udekorowany nie samymi piórami, ale całym wyprawionym ptakiem – żółną pszczołojadem (Merops apiaster), którego barwne skrzydła zostały ozdobnie złożone na kapeluszu.

Takie eksponaty mogą oburzać albo irytować nawet zwolenników noszenia futer, trzeba jednak brać pod uwagę kontekst historyczny – w epoce kolonialnej zakres dopuszczalnych zachowań był szerszy. A przecież trudno dziś sobie wyobrazić eleganckie buty z innych materiałów niż skóra. Nie wszyscy też wiedzą, że buty sportowe szyje się dziś głównie ze skóry kangurzej, która jest mocna, ale bardzo lekka i plastyczna, dzięki czemu nie obciąża nogi podczas treningu i z łatwością dopasowuje się do kształtu stopy.

 

 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp