Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

dr Beata Horecka, prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-WitkowskaZróżnicowanie genetyczne norki amerykańskiej (Neovison vison) hodowlanej i dziko żyjącej a ich status taksonomiczny 

 

Kryterium różnicującym gatunki rodzime od obcych jest ocena ich pochodzenia. Polega ona na określeniu, czy obecność gatunku na danym obszarze jest skutkiem procesów naturalnych, czy też wynika z działalności człowieka. Wyniki badań genetycznych wskazują, że można już dyskutować o statusie taksonomicznym norki amerykańskiej, wyróżniając norkę dziką, norkę hodowlaną i norkę zdziczałą.

Wraz z rozwojem i globalizacją chowu fermowego miały miejsce przypadkowe, jak i zamierzone akty introdukowania norki amerykańskiej poza naturalny zasięg jej występowania, głównie w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Wyróżnia się przynajmniej cztery drogi wprowadzenia tego gatunku na nowe tereny: zamierzone introdukcje mające na celu utworzenie łownej populacji zwierząt futerkowych na obszarze dawnego Związku Radzieckiego (Herman, 1979), celowe uwolnienia zwierząt fermowych przez ruchy związane z obroną praw zwierząt (Reynolds i wsp. 2004), dewastacje ferm w trakcie II wojny światowej (Sławoń 1978, Kruska i Sidorovich 2003) oraz przypadkowe ucieczki osobników hodowlanych z ferm (Kaleta 1984, Hammershøj i wsp. 2005, Zalewski i wsp. 2010). W latach 1933-1977 na terenie byłego ZSRR rozpoczęto aklimatyzację i wypuszczono na wolność ponad 21 tys. norek (Birnbaum, 2006).W latach 50. XX w. na Białorusi introdukowano 865 norek amerykańskich, a ich liczebność pod koniec lat 80. szacowano już na 56 000 (Sidorovich, 1993). Jak wynika z analiz przeprowadzonych w 28 krajach europejskich przez Bonesi i Palazon (2007), wspomniane obszary, oraz kraje z nimi sąsiadujące (w tym Polska) charakteryzują się powszechnym występowaniem tego gatunku na ponad 50% terytorium kraju. Jednak badania Fraser i wsp. (2015) wskazują na przykładzie norki amerykańskiej w Szkocji, że gatunek może z czasem kolonizować także mniej korzystne siedliska, co wskazuje potrzebę zachowania czujności wobec ich potencjału do ekspansji, nawet gdy ich dystrybucja wydaje być niezmienna przez pewien czas.

Przeprowadzone dotychczas badania porównawcze wskazują na istotne różnice fenotypowe i genetyczne nie tylko pomiędzy zwierzętami utrzymywanymi na fermach i ich dzikimi przodkami, ale także pomiędzy wywodzącymi się od tych pierwszych, populacjami zdziczałymi, zamieszkującymi tereny poza naturalnym zasięgiem występowania gatunku (Lynch i Hayden, 1995; Belliveau i wsp. 1999; Kruska i Sidorovich 2003; Kidd i wsp. 2009; Tamlin i wsp. 2009; Bowman i wsp. 2012). 

 

Kinga Jodkiewicz, Parwowiroza

Choroba zakaźna lisów niebieskich, odkryta stosunkowo niedawno i nie została jeszcze dokładnie poznana. Jest to choroba nieuleczalna, przebiega praktycznie bezobjawowo (wyłączając ciężarne samice), jednak w wysokim stopniu wpływa na zmniejszenie rentowności ferm lisich.

Przyczyny

Choroba wywołana przez parwowirusa BFPV (Blue Fox Parvovirus) należącego do grupy parwowirusów kocich. Parwowirusy są to najmniejsze bezotoczkowe wirusy, zawierające jednoniciowy DNA. Wykazują one wyjątkową odporność na działanie czynników środowiskowych i zachowują przy tym właściwości zakaźne przez kilka miesięcy. Są odporne na działanie eteru, chloroformu, fluorokarbonu, butanolu, czterochlorku węgla. Są dość odporne na działanie różnych temperatur –  w 56°  C żyją 30 min, w 4° C potrafią przeżyć ponad rok. Parwowirusy są wrażliwe na działanie formaliny, hydroksylaminy, środków utleniających oraz promieni ultrafioletowych. Wirus BFRV namnaża się in vivo w aktywnie dzielących się komórkach nerki (żywego zwierzęcia). Jego rezerwuarem są dorosłe lisy, które są bezobjawowymi nosicielami wirusa. Wirus posiada zdolność do pokonywania bariery łożyskowej, dlatego do zakażenia dochodzi drogą pionową śródmacicznie (młode zarażają się wirusem w łonie matki). Do zakażenia może dojść także podczas kontaktu osobnika (szczególnie młodego) z kałem chorego zwierzęcia.

 

Anna Grzeszczak-Pytlak, Dobrostan szynszyli fermowych – badania porównawcze

 

Zapewnienie zwierzętom jak najlepszych warunków i właściwego żywienia jest kluczem do sukcesu w hodowli. Miarą tego sukcesu jest uzyskanie zdrowego potomstwa. Według Kowalskiej i Gugołka (2013) zdrowie jest też nierozerwalnie związane z dobrostanem zwierząt.

Powstaje pytanie, jak sprawdzić czy zwierzęta mają zapewniony dobrostan i czym on jest? Pojęcie dobrostanu uwzględnia kilka aspektów – od zapewnienia właściwej opieki, przez ochronę zdrowia przed chorobami i pasożytami, aż po zapewnienie komfortu psychicznego i emocjonalnego poprzez wyeliminowanie czynników stresujących.

Celem badania na szynszylach małych, hodowanych w różnych warunkach, było sprawdzenie, czy i jak niewielkie modyfikacje w środowisku, w którym przebywają szynszyle, wpłyną na poprawę ich dobrostanu.

 

OPIS GATUNKU I HISTORIA HODOWLI

Szynszyle należą do rzędu gryzoni (Rodentia), nadrodziny jeżozwierzokształtnych (Hystricomorpha), rodziny szynszylowatych (Chinchillidae) i rodzaju szynszyle. Rozróżniane są trzy gatunki:

-          szynszyla mała (Chinchilla lanigera)

-          szynszyla duża (Chinchilla brevicaudata)

-          szynszyla królewska (Chinchilla real).

Obecnie szynszylę królewską uważa się za wymarłą, a dwa pozostałe gatunki -
za zagrożone. Większość informacji, pojawiających się w literaturze (i nie tylko), dotyczących szynszyli odnosi się do szynszyli małej (Chinchilla lanigera).

Naturalnym rejonem występowania szynszyli są wysokie partie Andów na terenie Peru, Boliwii i Chile.

Pierwsze wzmianki o szynszylach pochodzą od Jose de Acosty (1591 rok). Już
w tamtym czasie zwierzęta te były wysoko cenione za swoją okrywę włosową. A jako pierwsi docenili je Indianie z plemienia Chincha – to od nich szynszyle uzyskały swoją nazwę.
Po podbiciu plemienia przez Inków – żądano danin ze skór szynszylowych. Początkowo futra tych przepięknych zwierząt nosili członkowie rodzin królewskich, później najwyżsi urzędnicy i ich rodziny, aż wreszcie każdy kogo było stać na takie futro. 

 

Dorota Kowalska, Co dalej z hodowlą nutrii w Polsce?

Hodowla nutrii w krajach europejskich jest stosunkowo młodą dziedziną gospodarczą, bowiem dopiero w latach 20. ubiegłego wieku zaczęto sprowadzać na nasz kontynent pierwsze zwierzęta. Importowano je z Ameryki Południowej, która jest ich ojczyzną.

Nutria (Myocastor coypus Molina) jest cennym zwierzęciem hodowlanym, o wielostronnym kierunku użytkowania. Hodowla nutrii jest prosta i stosunkowo tania, można ją traktować jako alternatywę w stosunku do innych, bardziej skomplikowanych i pracochłonnych hodowli, względnie jako uzupełnienie już istniejących. W szczytowym okresie koniunktury przypadającym na lata 70. i 80. ubiegłego stulecia w Polsce produkowano 3 mln skór, z czego 75% sprzedawano w największych domach aukcyjnych na świecie (Kopenhaga, Londyn, Lipsk, Leningrad – obecny Sankt Petersburg). Średnie ceny aukcyjne na skóry nutrii standard kształtowały się na poziomie 10 – 11 USD za sztukę, natomiast skóry nutrii barwnych osiągały 16 – 20 USD za sztukę. Z końcem lat 80. Polska była nawet największym na świecie producentem skór nutrii barwnych (szafirowe, perłowe, białe) pochodzących z chowu klatkowego. Co zatem wpłynęło na poważną degresję, która nastąpiła po 1990 roku?. Przede wszystkim to, że rynek krajowy został wręcz zasypany futrami ze skór lisów, jenotów, norek i szynszyli, które bardziej odpowiadały gustom klientów. Spadł zatem popyt na skóry nutrii zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co spowodowało gwałtowny spadek cen skupu. 

 

Twój kot jest mordercą, opr. ZF

 

Jeśli powiesz, że koty należy usypiać w celu ratowania przyrody, będziesz miał na głowie całe stada miłośników kotów. Peter Marra jest ekologiem oraz dyrektorem centrum dla ptaków wędrownych Smithsonian Migratory Bird Center w Waszyngtonie. Jest też współautorem książki „Kocie wojny”, którą napisał razem z dziennikarzem Chrissem Santella. Stawia w niej odważną tezę, że koty są główną przyczyną ginięcia ptaków.

Musimy przestać postrzegać nasze koty jako pół-dzikie drapieżniki, które możemy rozpieszczać. Koty domowe powinny mieć areszt domowy oraz obowiązkowo zostać zarejestrowane, wysterylizowane oraz oznakowane chipem – stwierdza Pete Marra. Zdaje sobie sprawę z tego, że są to działania trudne do przeprowadzenia systemowo. Jeśli jednak zależy nam na ratowaniu ptaków, nie ma innego wyjścia. Leży to również w interesie samych kotów! Zbyt często koty i ich mioty są porzucane w lasach, ponieważ ludzie uważają, że same sobie poradzą. Dzieje się tak tylko w rzadkich przypadkach.
Koty zabijają zwierzęta.  Wie to każdy właściciel kota, który kiedykolwiek znalazł w kuchni martwego ptaka. Marra porusza głównie temat ptaków i gryzoni zagryzanych przez koty. Stworzył nawet wzór obliczeniowy. Amerykańskie koty zabijają rocznie od 1,3 do 4 miliardów ptaków oraz 6,3 - 22,3 miliarda małych ssaków. Za 70% śmiertelnych przypadków odpowiedzialne są bezpańskie koty, resztę stanowią koty domowe. Łącznie – więcej ptaków ginie w pazurach kotów niż w wyniku zderzenia z wiatrakami, samochodami, budynkami, zatruć i innych przyczyn, których źródłem jest człowiek. 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp