Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, Zmiany w przepisach środowiskowych

 

Przepisy dotyczące ochrony środowiska ulegają ciągłym zmianom. W niniejszym artykule zostaną pokrótce przedstawione najważniejsze zamiany przepisów istotne dla właścicieli ferm zwierząt futerkowych. Szczegóły dotyczące zmian omawianych przepisów zostaną przedstawione w uaktualnionych wersjach materiałów „Obowiązki środowiskowe właścicieli ferm zwierząt futerkowych” oraz „Wymagania weterynaryjne w hodowli zwierząt futerkowych”

Z dniem 1.01.2016 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub ziemi z indywidualnych systemów  obsługujących własne gospodarstwa domowe lub rolne. Przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) uzależniają wymagania jakościowe dla ścieków bytowych pochodzących
z systemów indywidualnych obsługujących własne gospodarstwa domowe lub rolne nie tylko, jak dotychczas, od rodzaju odbiornika tych ścieków (wody lub ziemia), lecz także od położenia tych gospodarstw - w aglomeracjach lub poza nimi.

            Najwięcej zmian prawnych nastąpiło w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Związane to było z wygaśnięciem z dnia 23.01.2016 r. wszystkich przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych na podstawie starej ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

 

Kinga Jodkiewicz, Witaminy A i D w diecie zwierząt futerkowych

Witaminy biorą udział w przemianach biochemicznych zachodzących w organizmie, są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i do prawidłowej przemiany materii. Występują w paszach oraz są syntetyzowane przez zwierzęcy organizm. Zwierzęta futerkowe mięsożerne nie syntetyzują same wielu z nich, dlatego tak ważne jest ułożenie odpowiednio zbilansowanej dawki pokarmowej.

Zarówno nadmiar (hiperwitaminoza), jak i niedobór witamin (hipowitaminoza) są bardzo szkodliwe. Witaminy można podzielić na rozpuszczalne w tłuszczach (A,D,E,K) oraz rozpuszczalne w wodzie (C, K oraz witaminy z grupy B).

 

Witamina A

            Witamina A warunkuje prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie naskórka i nabłonka błon śluzowych, skóry, rogówki, układu oddechowego, nerwowego i rozrodczego oraz wzrost i rozwój młodych zwierząt. Zwierzęta futerkowe mięsożerne nie potrafią jej samodzielnie zsyntetyzować, dlatego należy ją dostarczać z pożywieniem. Występuje wyłącznie w paszach pochodzenia zwierzęcego. Pasze roślinne (marchew, zielonki) zawierają jedynie jej prowitaminy (karoteny – przemiany w witaminy A następują w wątrobie, błonie śluzowej jelit i gruczole mlekowym). Najlepszym źródłem witaminy A dla zwierząt mięsożernych są jaja, tran, krew, wątroba, mleko. 

 

Piotr Oreńczak, Małgorzata Dziadosz-Styś, Kamica moczowa

Czerwiec oraz lipiec to miesiące, podczas których norki osiągają największe dzienne przyrosty masy ciała. Niestety okres letni związany jest również z pojawianiem się problemów związanych z występującą u tego gatunku zwierząt kamicą moczową.

Kamica moczowa będąca następstwem  wydzielania do moczu dużych ilości ubocznych produktów przemiany materii pojawia się w stadzie około połowy czerwca stopniowo nasilając w lipcu i sierpniu, wraz ze wzrostem poboru karmy bogatej w białko. Bardzo często kamienie powstają w związku z toczącą się  infekcją bakteryjną w obrębie pęcherza lub nerek. Najczęściej izolowanymi bakteriami są: Gronkowce, E.Coli, Pseudomonasspp, Proteusspp. Naturalne pH moczu norek mieści się w zakresie 6.3-7.5, a odczyn sprzyjający powstawaniu kamieni wynosi powyżej 6.5. Infekcja bakteriami wytwarzającymi ureazę (czyli rozkładającymi mocznik) prowadzi do podniesienia pH w kierunku zasadowego a następnie wytrącania się kryształków i powstawania złogów struwitowych (magnezowo – amonowo -fosforanowych), z których zbudowane są kamienie. Ponadto skupiska bakterii, strzępki śluzu i komórki nabłonka pęcherza moczowego stanowią ogniska mineralizacji dla kamieni moczowych. Jeżeli dojdzie do zablokowania drożności dróg moczowych przez kamienie, pęcherz ulega przepełnieniu - dochodzi do uremii w wyniku nagromadzenia toksycznych produktów przemiany materii  i  w krótkim czasie zwierzę umiera. Padają  głównie dorodne szybko rosnące młode samce (75% upadków na tym tle), których budowa dróg moczowych predysponuje do zatykania cewki moczowej. Natomiast u samic problemy nasilają się w drugiej połowie ciąży, w konsekwencji powodując trudności z wykotem w wyniku klinowania się młodych w drogach rodnym samicy a niejednokrotnie śmierć matki podczas porodu.

 

Andrzej Gugołek, Lis stepowy (Vulpes corsac)

 

Charakterystyka gatunku

Lis stepowy (Vulpes corsac) znany jest także powszechnie pod nazwą „lis korsak”. Jest to jeden z wielu gatunków z rodzaju Vulpes, z rodziny psowatych. Jest bliskim krewnym dobrze znanego lisa pospolitego – rudego (Vulpes vulpes), do które jest generalnie podobny pod względem ogólnej budowy ciała. Od lisa rudego odróżnia go przede wszystkim umaszczenie. Jest ono spłowiałe, żółtawoszare lub szarobrunatne z delikatnym wysrebrzeniem grzbietu i boków ciała. Brzuch jest białawy, ogon jednobarwny bez białego zakończenia (kwiatu). Ma on w porównaniu z lisem pospolitym mniejsze rozmiary ciała, krótszy ogon oraz większe uszy. Jego tułów mierzy od 50 do 60 cm, ogon od 25 do 35 cm. Osiąga masę ciała od 4 do 6 kg.

 

Marzena Dobosz, Zakaz handlu futrami w Izraelu?Chasydzi protestują

 

Ortodoksyjni żydzi protestują przeciwko projektowi wprowadzenia zakaz handlu futrami w Izraelu. Przedmiotem sporu są tradycyjne odświętne nakrycia głowy – futrzane czapy – noszone przez chasydów. Pomysł, by szyć je ze sztucznych futer, niektórzy odbierają jak zamach na wolność religijną.

Projekt ustawy zakazującej handlu futrami w Izraelu złożony przez grupę posłów w tamtejszym parlamencie wywołuje już zaciekłe dyskusje przeciwników i zwolenników naturalnych futer. Pierwszy projekt wniesiono jeszcze w 2009 roku. Kolejny, w 2013 roku, prawdopodobnie zostałby przegłosowany, gdyby nie groźba skandalu dyplomatycznego ze strony niektórych państw (np. Danii). Najczęściej jednak projekt jest odrzucany już w trakcie prac w komisjach parlamentarnych. Zawsze jednak wraca.

Przedstawiciele organizacji występujących w obronie zwierząt niezmordowanie apelują o ograniczenie sprzedaży futer w Izraelu, zwłaszcza że – jak utrzymują – Izraelczycy są w większości zgodni co do tego, że zabijanie zwierząt dla futer jest niemoralne i niezgodne z wartościami judaizmu. W kraju nie ma ani jednej fermy hodującej zwierzęta na futro. 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp