Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Małgorzata Dziadosz-Styś, Beata Seremak, Marta Dworecka-Borczyk, Czynniki determinujące cechy reprodukcyjne norki amerykańskiej

 

Niewątpliwie najważniejszymi elementami wpływającymi na efektywność i opłacalność hodowli każdego gatunku zwierząt, jednocześnie decydującymi o jego wartości użytkowej są wyrażane poprzez płodność i plenność wyniki rozrodu.

Rozród norki amerykańskiej nie należy do najłatwiejszych zagadnień hodowlanych, dodatkowo poziom uzyskiwanych parametrów rozrodczych jest zróżnicowany i cechuje się dość dużą zmiennością w obrębie gatunku. Zadania nie ułatwia także występująca u norki amerykańskiej monoestralność, skutkiem której hodowca tylko raz w roku ma szansę na przeprowadzenie kryć samic i uzyskanie od nich potomstwa.

Specyficznym dla tego gatunku jest występowanie zmiennej długości ciąży związanej z występowaniem diapauzy. Następująca 6 do 8 dni od momentu zapłodnienia diapauza to okresowy stan w rozwoju zarodka, podczas którego zahamowane zostają podziały mitotyczne i następuje opóźnienie procesu jego implantacji w macicy. Jest to ważna, wypracowana na drodze ewolucji strategia, której zadaniem jest podniesienie sukcesu rozrodczego gatunku. W okresie diapauzy samice są bardziej wrażliwe na stres, skutkiem którego jest wysoka śmiertelność embrionalna. Po zakończeniu diapauzy następuje uwarunkowane fotoperiodycznie wznowienie rozwoju i implantacja zarodków.

Norka amerykańska osiąga dojrzałość płciową w pierwszym roku życia i  jest to gatunek o relatywnie krótkim okresie użytkowania rozpłodowego samic, sięgającym zaledwie 2 – 3 lat. Badania wskazują, iż samice starsze niż trzy lata powinny być eliminowane ze stada, gdyż po tym okresie następuje stopniowy, spadek wartości parametrów rozrodczych, co powoduje obniżenie opłacalności hodowli. Dłuższe utrzymywanie starszych samic ma sens tylko w przypadku, gdy stanowią one wyjątkowo dobry materiał zarodowy, wówczas można je trzymać nawet do 5 – 6 lat.

Zdolności rozrodcze samic norki amerykańskiej, są cechą wielokrotnie złożoną, uwarunkowaną zarówno czynnikami genetycznymi jak i środowiskowymi. Założenia genetyczne zwierzęcia stanowią swojego rodzaju program, natomiast o tym, czy program ten zostanie odpowiednio zrealizowany decyduje wiele czynników środowiskowych, które mają mniejszy lub większy wpływ nie tylko na rozwój zwierzęcia, ale także kształtowanie się wielu jego cech, w tym także rozrodczych. Do czynników tych można zaliczyć: wiek samic, krotność i termin krycia, środowisko i mikroklimat, kondycję zwierząt, żywienie, opiekę oraz inne, mało do tej pory zidentyfikowane.

 

Kinga Jodkiewicz, Udar słoneczny i cieplny

Udar cieplny jest stanem chorobowym spowodowanym przegrzaniem organizmu na skutek przebywania w zbyt ciepłym otoczeniu. Udar słoneczny jest rodzajem udaru spowodowanym działaniem na organizm nadmiernym nasłonecznieniem. Oba udary występują latem ze względu na wysoką temperaturę otoczenia (powyżej 25 °C ) i zwiększoną ilość docierających promieni słonecznych. Lisy nie pocą się na całej powierzchni ciała (gruczoły potowe posiadają na płytce nosowej, okolicach odbytu oraz na opuszkach palców), termoregulacja zachodzi za pomocą pyska. Przebieg choroby jest szybki, jeśli zabraknie odpowiedniego leczenia szybko może wystąpić zgon.

Przyczyny

            Przyczyną wystąpienia udarów jest przebywanie zwierząt w miejscach, w których są bezpośrednio wystawione na działanie promieni słonecznych lub też w miejscach, które cechuje zbyt wysoka temperatura otoczenia, duża wiglotnośc powietrza i niedostateczna wentylacja. Najbardziej narażone na ciepło i promienie słoneczne są głowa i kark zwierzęcia, szczególnie jeśli są ciemnego umaszczenia. Nadmierny wysiłek fizyczny przyspiesza wystąpnienie udaru. 

 

Piotr Oreńczak, Stłuszczenie wątroby u norek

Wątroba jest narządem, w którym zachodzą różnorodne procesy chemiczne. Sprawuje ona ważne funkcje w zakresie metabolizmu białek, węglowodanów, lipidów oraz gospodarki azotowej. Pełni także doniosłą rolę w przemianie energii i procesach detoksykacyjnych, odpowiada za produkcję i wydzielanie żółci i usuwanie z krążenia starych erytrocytów. Organ ten oczyszcza organizm z toksyn, leków, szkodliwych produktów przemiany materii. Magazynuje glikogen i witaminy, wytwarza czynniki biorące udział w krzepnięciu krwi. Wszystkie substancje drobnocząsteczkowe, wchłonięte w jelicie, przedostają się żyłą wrotną do wątroby.

Wątroba wpływa na utrzymanie stałego poziomu glukozy we krwi. Jest to możliwe dzięki jej zdolności do magazynowania go w postaci glikogenu. Jest to jedyny narząd, który ma zdolność okresowego przechowywania i oddawania do krwiobiegu wolnej glukozy.

Wątroba pełni bardzo ważne funkcje w zakresie metabolizmu lipidów. Ułatwia ich trawienie i wchłanianie dzięki emulgującym właściwościom żółci. Dysponuje enzymami umożliwiającymi syntezę kwasów tłuszczowych, triacylogliceroli oraz fosfolipidów, a także syntezę cholesterolu.

Komórki wątroby (hepatocyty) mają zdolność syntetyzowania lipoprotein osocza, jak również biorą udział w ich przekształcaniu. Jest w nich syntetyzowana frakcja VLDL składająca się przede wszystkim  triacylogliceroli, cholesterolu oraz apolipoprotein. Jeżeli nastąpi zachwianie równowagi między syntezą tracylogliceroli a ich wydzielaniem we frakcji VLDL, to następuje ich spichrzanie, a w konsekwencji stłuszczenie wątroby. Przyczyną tego stanu jest zwiększenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu na skutek np. mobilizacji lipidów z tkanki tłuszczowej podczas odchudzania lub głodówki, diety o dużej zawartości tłuszczów i innych czynników. Kwasy te są w dużych ilościach wychwytywane przez wątrobę. Przy wzmożonym napływie kwasów tłuszczowych nie nadąża synteza lipoprotein w wątrobie. Różnym stanom patologicznym w organizmie może towarzyszyć upośledzenie lub blokada wytwarzania lipoprotein osocza. Powstaje wówczas stłuszczenie wątroby.

 

Andrzej Gugołek, Gatunki inwazyjne - psychoza czy rzeczywiste zagrożenie?

 

W ostatnich latach, środki masowego przekazu oraz środowiska zbliżone do ekologów, prezentują nową idee – obronę, za wszelką cenę, ojczystej przyrody przed gatunkami inwazyjnymi. Obrona ta przybiera często formy ekstremalne, a inwazje przedstawiane są w sposób bardzo dramatyczny, łącznie z apokaliptycznymi wizjami całkowitego opanowania środowiska naturalnego naszego kraju, przez przybyszów. Pozwalam sobie zabrać głos w tej sprawie, gdyż także zwierzęta futerkowe i łowne, którymi zajmuję się zawodowo, znalazły się na liście zwierząt potencjalnie groźnych dla środowiska. W poniższym artykule, postaram się podjąć próbę wyjaśnienia rzeczywistego zagrożenia, związanego z obcymi gatunkami oraz przedstawić mój punkt widzenia. Problematyka ta wymaga naświetlenia, gdyż nasze społeczeństwo, charakteryzujące się coraz mniejszą wiedzą o przyrodzie, jest w stanie uwierzyć we wszystko, co podają media szukające sensacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że opisywane zagadnienie jest bardzo skomplikowane i dyskusyjne oraz ma inne wymiary dla różnych grup społecznych.

Na wstępie należy zauważyć, że nie zawsze pojęcie gatunku inwazyjnego jest jednoznaczne i w ten sam sposób rozumiane przez wszystkich. Gatunki inwazyjne są też często, lecz niesłusznie utożsamiane z gatunkami obcymi. Zgodnie z definicją gatunek inwazyjny to gatunek najczęściej obcy, chociaż jak wspomniano - nie zawsze charakteryzujący się znaczną ekspansywnością, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu. Zagrożenie najczęściej polega na konkurencji z gatunkami miejscowymi. W krańcowych przypadkach działalność takiego gatunku może przyczynić się do zagłady innych. W wypadku, gdy gatunek został celowo sprowadzony przez człowieka, zjawisko to nazywamy introdukcją, natomiast gdy został przypadkowo sprowadzony z tzw. zawleczeniem. Jednak trzeba zauważyć, że gatunkami inwazyjnymi, mającymi negatywny wpływ na środowisko, mogą w pewnych przypadkach być także gatunki rodzime, jeśli ich populacja wymknęła się spod kontroli lub zaczęła zasiedlać nowe siedliska. Paradoksalnie obecnie gatunkiem takim stał się w Polsce bóbr, do niedawna uważany za gatunek zagrożony. Okresowo za inwazyjne uznawane są też drapieżniki np. lis rudy czy ptaki krukowate. Niektóre gatunki rodzime mogą także wykazywać pewien stopień inwazyjności, gdy pojawiają się na danym obszarze w większej liczebności. W Polsce tego typu gatunkami są ptaki wędrowne. Z ochroną ptaków w Polsce sytuacja jest specyficzna. Większość gatunków objęta jest całkowitą ochroną. Co ciekawe, dotyczy to także gatunków nierodzimych. Ochroną objęty jest np. flaming, który do Polski zalatuje sporadycznie, jak i synogarlica turecka (sierpówka), będąca obecnie stałym elementem naszej fauny.

 

Władysław Rżewski (1918-1996), pionier hodowli szynszyli w Polsce

 

Starsi hodowcy znali Władysława Rżewskigo osobiście. Mieli oni z Nim bezpośredni kontakt z Pionierem hodowli szynszyli w Polsce, Człowiekiem o szerokiej wiedzy z bogatym doświadczeniem hodowlanym. Wiedzą obejmującą całość zagadnień związanych z hodowlą, tych małych wyjątkowo pięknych i wdzięcznych zwierząt futerkowych chętnie dzielił się z hodowcami, którzy rozpoczynali przygodę z szynszylami.
Na początku lat 90. miałem przyjemność osobiście poznać Pana Władysława Rżewskiego. Popijając kawę w Jego gabinecie – bibliotece z wielkim zaciekawieniem jako początkujący hodowca słuchałem opowieści o zasadach hodowli. Jako początkujący kierownik Fermy Raba szukałem kontaktu z doświadczonymi hodowcami. Gospodarze – państwo Rżewscy ujęli mnie swoją gościnnością, otwartością, chęcią pokazania fermy, prowadzonej dokumentacji, a oglądając rodzinne albumy uświadomiłem sobie, że hodowla szynszyli to nie tylko Europa, Kanada czy USA, ale i Argentyna, Japonia – kraje, które Państwo Rżewscy odwiedzali w związku z hodowlą szynszyli. 2 stycznia 1996 roku w zimowe południe żona Elwira, mieszkańcy pienińskiego Grywałdu, hodowcy i pracownicy nauki oddali ostatni hołd pionierowi hodowli szynszyli w Polsce, założycielowi fermy „CHINCHILLA – Pierwsza Hodowla Szynszyli w Polsce”, którą Zmarły zapoczątkował fermową hodowlę w naszym kraju.

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp