Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Aktualności:

  • Monika Dawidejt, Jabłka, świnie i futra - nie wszyscy sobie równi

Nauka:

  • Dorota Kowalska, Wykorzystanie badań behawioralnych w selekcji zwierząt futerkowych 

  • Andrzej Gugołek, Probiotyki w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych 

  • Stanisław Łapiński, Sylwia Pałka, Łukasz Migdał, Dorota Maj, Józef Bieniek, Wpływ zabawek na zmiany temperamentu norki amerykańskiej 

  • Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Martyna Kasela, Mateusz Osowski, Amoniak w powietrzu ferm zwierząt futerkowych mięsożernych
  • Ryszard Mordak, Andrzej Butra, Antybiotyki w terapii zwierząt – zagrożenia i działania alternatywne 

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Janusz Strychalski, Soból syberyjski

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Pasteleroza

Nasza rozmowa:

 • Wygrywajmy jakością- rozmawiamy z ministrem Markiem Sawickim

Domy aukcyjne:

  • Małgorzata Sulik, Hubert Kujawski, Droga skór od hodowcy do sortowni Saga Furs w Helsinkach

Porady prawne:

  • Jarosław Żemantowski, Sprzedaż surowych skór futerkowych – problemy podatkowe

Środowisko:

  • Certyfikacja fermy - dowód etycznej hodowli

  • Marek Nowak, Transparentność w hodowli szynszyli 

 
 
 

Jabłka, świnie, futra - nie wszyscy sobie równi

Rolnicy w sierpniu żyją żniwami, a ostatnio także zamartwianiem się, czy wyprodukowane przez nich towary uda się sprzedać – na rynku krajowym lub za granicę. Sekunduje im w tym opinia publiczna. W sierpniu polskie, ale także europejskie i światowe media społecznościowe, portale internetowe i kanały informacyjne obiegły zdjęcia dziennikarzy, polityków i rozmaitych celebrytów z jabłkiem w ręku, obowiązkowo opatrzone hasłem #jedzjabłka. Z jabłkiem na konferencji prasowej pozował sam minister rolnictwa Marek Sawicki.

Rosyjskie embargo wprowadzone na polskie owoce natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Zaczęło się liczenie strat oraz propozycje zmian w prawie, by ułatwić produkcję i promocję cydru. Media zainicjowały akcję „jedzenia jabłek na złość Putinowi” (choć efektów liczonych we wzroście krajowej konsumpcji jabłek na razie nie widać). Wartość eksportu polskich owoców do Rosji szacuje się na 1,2 mld zł rocznie. Z tego około miliard przypada na same jabłka.

(...) Polskie futra (głównie norcze, lisie i szynszylowe) sprzedane w 2013 roku za granicę za pośrednictwem domów aukcyjnych były warte 1,3 mld zł!!! Czyli nieco więcej niż owoce, których nie sprzedamy w tym roku do Rosji i trzy razy tyle, co wartość wieprzowiny, jaka trafiała do tego kraju przed wprowadzeniem zakazu.

 

Wpływ zabawek na zmiany temperamentu norki amerykańskiej

Dyskusja nad dobrostanem zwierząt trwa już od dziesięcioleci, jednak w ostatnim okresie można zaobserwować jej znaczne ożywienie. Biorą w niej udział etolodzy, fizjolodzy, hodowcy, lekarze weterynarii, ekonomiści, prawnicy, etycy i humaniści, a także przedstawiciele różnych środowisk zajmujących się szeroko rozumianą ochroną praw zwierząt. 

Dobrostan najczęściej definiowany jest jako stan w którym zwierzę radzi sobie z warunkami środowiska w którym żyje (Broom,1993). Zachowania adaptacyjne są zwykle wystarczająco elastyczne, aby umożliwić zwierzętom przystosowanie się do warunków odmiennych od tych, w których wyewoluowały. Ta elastyczność jest wykorzystywana w procesie udomowienia. Jednak jeśli zwierzę nie jest w stanie dostosować się do zmienionych warunków, a natężenie bodźców wykracza poza zdolności utrzymania równowagi systemów fizjologicznych wtedy dobrostan zostanie zaburzony (Broom, 1986).

Wysoki poziom dobrostanu oznacza przeżywanie pozytywnych stanów emocjonalnych, natomiast na niski poziom mogą wpływać ciężkie i przedłużające się stany cierpienia zwierzęcia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Rolą hodowcy jest obserwacja pozostających pod jego opieką zwierząt, co umożliwia zdiagnozowanie stanu emocjonalnego. Ważne, aby hodowca zapoznał się z zachowaniami typowymi dla przedstawicieli utrzymywanego gatunku. Elementy, które wchodzą w skład behawioru to zachowania pokarmowe, lokomotoryczne, wypoczynkowe, rozrodcze, pielęgnacyjne, społeczne. Do nietypowych zachowań należą stereotypie, narowy, konflikty, samookaleczenia i apatia. Nadmiar tych zachowań świadczy o zachwianym poziomie dobrostanu (Sulik, 2010).

 

Probiotyki w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych

Wielokrotnie hodowcy lisów i norek stawiają pytanie o celowość stosowania dodatków probiotycznych w żywieniu tych zwierząt. Producenci dodatków paszowych chętnie wzbogacają premiksy witaminowo-mineralne w różne preparaty probiotyczne, reklamując je często jako „panaceum” na wszelkie problemy hodowlane. Inni natomiast uważają, że dodawanie do paszy dla zwierząt mięsożernych probiotyków nie ma sensu z uwagi na barierę kwasową w żołądkach tych zwierząt. W poniższym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy o dodatkach probiotycznych w żywieniu lisów i norek na podstawie literatury fachowej oraz badań własnych autora. 

Na funkcje przewodu pokarmowego ma istotny wpływ bytująca w nim mikroflora. Poszczególne odcinki jelit powinny być zasiedlane przez typową mikroflorę, korzystnie oddziałującą na organizm zwierzęcy. Coraz intensywniejsze metody produkcji zwierzęcej wpływają na zaburzenia równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego, powodując dysbiozę, manifestującą się początkowo biegunkami, a następnie przeradzającą się w różne jednostki chorobowe. Zjawisko to obserwuje się również u zwierząt futerkowych.

Istnieje kilka definicji probiotyków, wszystkie jednak zawierają wspólne elementy: probiotyki to żywe mikroorganizmy występujące w pożywieniu, a ich spożycie w określonej ilości korzystnie wpływa na organizm gospodarza, dzięki poprawie równowagi mikrobiologicznej w jego przewodzie pokarmowym.

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp