Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Sąd w Hadze uchylił zakaz hodowli norek, jaki miał obowiązywać w tym kraju od 2024 roku.

W uzasadnieniu sędziowie podali, powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka, że nowe prawo nie określało wystarczająco dokładnie zasad udzielania odszkodowań hodowcom, którzy musieliby zlikwidować fermy przez odgórną decyzję parlamentu.

Hodowcy określają wyrok sądu jako „historyczny”. Wprowadzenie zakazu hodowli norek doprowadziłoby do likwidacji prężnego sektora rolnictwa, przynoszącego budżetowi państwa duże przychody z tytułu eksportu. Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen oceniają, że branża ta jest warta ok. 650 mln euro. W Holandii istnieje dziś ok. 160 ferm norek, produkujących rocznie ok. 5 mln skór. Branża zatrudnia 1,4 tys. osób. Liczby te plasują Holandię w dziedzinie hodowli norek w ścisłej światowej czołówce.

Batalia o fermy zwierząt futerkowych trwa w tym kraju od lat. W 2009 roku niższa izba parlamentu uchwaliła zakaz hodowli norek. Pod koniec 2012 roku holenderski senat podtrzymał tę decyzję.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Wiceminister gospodarki Sharon Dijksma zapowiedziała już apelację. Centrowo-liberalna partia D66 wezwała rząd do rozważenia tego zamiaru. 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp