Jedyny polski związek należący do

Fur Europe
Gdzie Dania spotyka Chiny

Przedstawiciele Kopenhagen Fur otworzyli Kopenhaski Tydzień Mody. Na otwarciu było ponad 800 osób, w osobistości kultury, biznesu i polityki. Projektanci duńskiego domu aukcyjnego pokazali, jakie trendy będą obowiązywać w następnym sezonie jesienno-zimowym.

Kopenhagen Fur zaprosiło troje projektantów z Danii i Chin o przestawienie swoich kolekcji futrzarskiej. Pokaz, zatytułowany „EastWest Fusion”, miał podkreślać sukces, jaki dom aukcyjny odnosi od kilku lat na kontynencie azjatyckim. Obecnie skóry norcze stanowią jedną trzecią wartości całego duńskiego eksportu do Chin i Hongkongu. Zetknięcie się tych dwóch świtów zaowocowało świeżymi i innowacyjnymi projektami futrzarskimi.

Trójka duńskich projektantów - Freya Dalsjö, Anne Sofie Madsen i Jean//phil – zaprezentowali okrycia futrzane z graficznymi motywami oraz nawiązaniami do kultury hip hopu. Przygotowali też proste i funkcjonalne propozycje dla mężczyzn. Chiny reprezentowali JAMY WEE, YouZ i Beautyberry. Oni z kolei położyli nacisk na klasykę i pokazanie jakości futra.

Tuż przed rozpoczęciem pokazu hostessy ubrane z futra rozdały gościom ciasteczka z wróżbą, a członkowie duńsko-chińskiego stowarzyszenia kulturalnego wykonali przed halą targów taniec smoka, wzbudzając aplauz przechodniów. W ten sposób organizatorzy Kopenhaskiego Tygodnia Mody uczcili nadejście chińskiego Nowego Roku.  

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp