Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Komitet Protestacyjny

"Ratujmy Wieś"

 

                                                                                             
                                                                                              MAREK KUCHCIŃSKI

                                                                                              MARSZAŁEK SEJMU RP

 

Szanowni Państwo,

jako rolnicy, przedsiębiorcy i wieloletni pracownicy wyspecjalizowanych gałęzi polskiego przemysłu rolnego, ale przede wszystkim jako obywatele zwracamy się z apelem o zaprzestanie prac nad ustawami szkodliwymi z punktu widzenia polskiej gospodarki. My, przedstawiciele polskiego rolnictwa, z przerażeniem obserwujemy działania zmierzające do całkowitej likwidacji lub zatrzymania rozwoju naszych branż.

W ostatnim czasie jesteśmy poddawani brutalnym atakom ze strony organizacji mieniących się ekologicznymi. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt prowadzi zaawansowane prace nad projektem ustawy wprowadzającej szkodliwe zapisy uderzające w polskich hodowców i rolników. Obawiamy się zniszczenia prężnie rozwijającego się sektora gospodarki, który od lat jest wzorem do naśladowania dla farmerów
i hodowców zwierząt z całego świata. Swoją ciężką pracą zbudowaliśmy potęgę polskiego rolnictwa. Rolnictwa nowoczesnego i szanowanego na wszystkich kontynentach, czego najlepszym dowodem jest wymiana handlowa pomiędzy Polską a innymi krajami. Każdego dnia stawiamy sobie co raz wyższe cele. Dobrostan hodowanych przez nas zwierząt spełnia wyśrubowane światowe standardy. Jesteśmy dumą polskiej gospodarki. Wiele naszych branż ma ugruntowaną pozycję na światowym rynku a polskie hodowle są marką samą w sobie. Dziś wszyscy my, nasze rodziny i pracownicy zamiast czuć dumę, odczuwamy ogromny niepokój o nasze jutro. Niczym nie poparta argumentacja aktywistów, wąskiej grupy polityków i dziennikarzy rujnuje nasz wieloletni trud. Komunikaty, które wychodzą dziś z Polski fałszują rzeczywistość, sprawiając, że Polska jest postrzegana jako kraj nieprzewidywalny dla inwestorów. Przede wszystkim jednak zachęcają zagranicznych potentatów do przejęcia polskiego rynku, bądź co ma
w naszej ocenie miejsce właśnie dzisiaj - wrogiego przejęcia wielu sektorów gospodarki rolnej. Te nieprzemyślane działania pozbawią budżet państwa miliardowych wpływów. To nie tylko katastrofa dla gospodarki, ale i dramat dziesiątek tysięcy polskich rodzin, które mają być pozbawione środków do życia. Jak doskonale państwo wiedzą rolnictwo to system naczyń połączonych. Rozwój i pomyślność działania jednej branży determinuje funkcjonowanie innych, a upadek jednej gałęzi niesie za sobą ryzyko upadku kolejnych. Dlatego dziś jesteśmy tu wszyscy razem. Producenci drobiu, ryb, hodowcy
i producenci bydła mięsnego, dzierżawcy, przedsiębiorcy i właściciele rolni,  producenci wędlin, przetwórcy mięsni i hodowcy zwierząt na futra. 

Docierające do nas sygnały o planowanych zmianach w ustawodawstwie oceniamy bardzo negatywnie. Jest to nie tylko cios wymierzony w polskie rolnictwo, ale również w nasze plany, wizje i marzenia     
o polskiej wsi. Wsi silnej, nowoczesnej i bogatej, stanowiącej oparcie dla Naszej Ojczyzny.

Dlatego my niżej podpisani, apelujemy i prosimy o głęboką refleksję, wierząc, że podejmą Państwo odpowiedzialne i rozsądne decyzje, korzystne dla polskiej gospodarki i naszego interesu narodowego.

Daniel Chmielewski

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

Wiesław Różański
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - UPEMI

Witold Choiński
Związek „Polskie Mięso”

Rajmund Paczkowski
Krajowa Rada Drobiarstwa

Jerzy Wierzbicki
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 Jacek Zarzecki
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Dereziński
Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Janusz Rodziewicz
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Rajmund Gąsiorek
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

Kazimierz Dzudzewicz
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

Szczepan Wójcik

Instytut Gospodarki Rolnej

Adam Borkowski

Krajowy Związek Hodowców Szynszyli 

Do wiadomości:

Ryszard Terlecki
Wicemarszałek Sejmu RP

Joachim Brudziński
Wicemarszałek Sejmu RP

Małgorzata Kidawa-Błońska
Wicemarszałek Sejmu RP

Stanisław Tyszka
Wicemarszałek Sejmu RP

Barbara Dolniak
Wicemarszałek Sejmu RP

Sławomir Neuman
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO

Paweł Kukiz
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Kukiz '15

Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowoczesna

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL

Kornel Morawiecki
Przewodniczący Koła Poselskiego Wolni i Solidarni

§  Jacek Protasiewicz
Przewodniczący Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp