Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

8 grudnia 2017 r. przed Sejmem odbyła się duża manifestacja hodowców zwierząt futerkowych i producentów mięsa. Protest dotyczył złożonego projektu ustawy o ochronie zwierząt, który przewiduje zakaz hodowli zwierząt na futra oraz m.in. zakaz uboju rytualnego.

Na manifestacji obecnych było ok. 4 tys. osób. Hodowcy złożyli w Sejmie petycję przeciw niszczeniu polskiego rolnictwa. Do protestujących wyszli posłowie. Głos zabrał m.in. przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko (Kukiz '15).

W Sejmie odbył się briefing prasowy z udziałem prezesa PZHZF Daniela Chmielewskiego. 

 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp