Jedyny polski związek należący do

Fur Europe
Wzrost sprzedaży na aukcji Kopenhagen Fur

Lutowa aukcja Kopenhagen Fur miała udane otwarcie. Pierwszego dnia sprzedano 530 tysięcy sztuk skór Silverblue. I hodowcy, i klienci z niepewnością czekali na początek sprzedaży po tym, jak grudniowa aukcja osiągnęła bardzo umiarkowany poziom.

W ostatnich latach popyt na futra norcze był rekordowo wysoki, co poskutkowało dużym wzrostem hodowli tych zwierząt. Pułap cenowy został osiągnięty w zeszłym roku. Teraz wydaje się, że ceny wracają do bardziej normalnego poziomu.

- Na aukcjach zwykle dominowali Chińczycy, podczas gdy nasi starzy klienci z Grecji, Turcji czy Rosji nie byli w stanie licytować powyżej pewnych sum. Teraz to sięzmienia. Znównasaliwidzimydobrzeznanenamtwarze. Na obecnej aukcji kupcy reprezentują znacznie więcej krajów niż to miało miejsce w ostatnich – wyjaśnia Tage Pedersen z Kopenhagen Fur.

Podczas lutowej aukcji Kopenhagen Fur oferuje 7,1 mln sztuk skór norczych – w tym najwięcej, bo aż 4 mln sztuk w odcieniach brązu.

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp