Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych zdecydowanie potępia wszystkie przypadki łamania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stoimy na stanowisku, że każdy taki przypadek powinien być natychmiast i bezwzględnie karany.

Polskie prawo daje Państwu możliwość kontrolowania ferm oraz nakładania kar na tych hodowców, którzy nie przejmują się losem zwierząt. Chcemy, a nawet żądamy, aby urzędnicy z tych przepisów korzystali. Każdy hodowca, który nie przestrzega przepisów, powinien być ukarany, a w skrajnych sytuacjach nawet pozbawiony możliwości prowadzenia hodowli. - Sprzeciwiamy się stosowaniu zasady odpowiedzialności zbiorowej. Spełniamy wszystkie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące dobrostanu zwierząt. Członkowie Związku zobowiązali się również do przestrzegania dobrowolnego Kodeksu Dobrych Praktyk. Jesteśmy gwarantem najwyższej jakości hodowli - powiedział prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniel Chmielewski.

Ponieważ w ostatnim czasie w Europie nasila się kampania „obrońców praw zwierząt” zmierzająca do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych, członkowie Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych zdecydowali się wprowadzić kolejny program dobrostanu zwierząt. Tym razem na poziomie europejskim. - Wszystkie fermy już teraz spełniają rygorystyczne przepisy krajowe i unijne. Ale my chcemy iść jeszcze dalej. Stąd pomysł na wdrożenie programu WelFur. Od stycznia 2017r. rozpoczęliśmy certyfikację, która obejmuje wszystkie etapy hodowlane  powiedział Daniel Chmielewski.

Program WelFur jest odpowiedzią na program Komisji Europejskiej pod nazwą Welfare Quality, który był realizowany od 2004r. Jego celem było przygotowanie standardów dobrostanu zwierząt, w tym bydła, trzody chlewnej oraz drobiu oraz przygotowanie formularza certyfikacji ferm na poziomie Europy.  

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp