Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

5 września w Toruniu odbył się V Zjazd Hodowców Zwierząt Futerkowych "Fair Fur". 

Zjazd to połączenie targów branżowych i konferencji popularyzującej naukę o hodowli zwierzat futerkowych. Impreza przyciągnęła około 300 osób, w tym hodowców, przedstawicieli instytucji państwowych oraz około trzydziestu firm dostarczających produkty i usługi dla ferm. Nie brakowało również gości z zagranicy. 

Wykład otwierający Fair Fur wygłosili Mariusz Konieczny i Adam Gono, przedstawiciele Fur Europe. Przedstawili najważniejsze założenia programu WelFur, który już od 2017 roku będzie wdrażany na fermach w całej Europie. Jest to obecnie najnowocześniejszy program naukowy na świecie, badający dobrostan zwierząt hodowlanych (lisów, jenotów i norek). Opracowali go naukowcy z dziewięciu krajów Europy we współpracy z Fur Europe. 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp