Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Przed Świętami Bożego Narodzenia hodowcy norek z woj. zachodniopomorskiego zorganizowali akcję charytatywną „Mikołaj w szpitalu”. Małych pacjentów w szpitalu w Nowogardzie odwiedził Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek. Organizatorami akcji byli Państwo Magdalena i Mariusz Konieczny oraz dyrektor Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych w Nowogardzie, Pani Magdalena Lep.

Była to kontynuacja akcji hodowców norek, stawiającej za cel wybudowanie nowego oddziału dziecięcego w szpitalu w Nowogardzie w 2013 roku. Pomysłodawcami akcji byli państwo Konieczny oraz Robert Mieleńczuk. To właśnie dzięki ich ofiarności powstaje nowy odział dziecięcy przy szpitalu w Nowogardzie, a nawet przyjmuje już pacjentów.

Podczas akcji Mikołaj wręczył dzieciom prezenty ufundowane przez FUH Magdalena Konieczny, Ośrodek Wypoczynkowy „Familijni” oraz Okręgowy Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych. Najmłodsi byli zaskoczeni, że Mikołaj o nich pamiętał i przyniósł ze sobą ducha świąt. Odwiedziny i prezenty poprawiły humory dzieciom w szpitalu, i – miejmy nadzieję – przyczyniły się do szybszego wyzdrowienia.

Wizytę na oddziale dziecięcym złożył również burmistrz Nowogardu Robert Czapla, razem z Mariuszem Koniecznym wręczyli kosz upominkowy dla pracowników oddziału.

 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp