Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W listopadzie i grudniu w dużych europejskich wydaniach czasopism poświęconych modzie pojawiły się reklamy zachęcające do noszenia naturalnych futer. Kampania koordynowana przez Międzynarodową Federację Futrzarską (IFF) była prowadzona jednocześnie w Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemczech, Holandii, Islandii, Polsce, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Węgrzech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

W Polsce reklamy ukazały się w listopadowym wydaniu „Harper’s Bazaar” i w grudniowym „Elle”. Średni nakład „Harper’s Bazaar” to 65 tysięcy egzemplarzy, „Elle” – 120 tysięcy egzemplarzy. 

Reklamy “Fur Now” w prasie to kolejna odsłona kampanii. Od września reklamy ukazują się w mediach społecznościowych. Klip przygotowany na potrzeby kampanii na youtube.com ma niemal 600 tysięcy odsłon. Można go obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8hkQIhKSyhM

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp